Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Voorwaarden om de huurpremie COVID-19 aan te vragen

  1. U huurt een woning in de privé-sector en sloot het huurcontract af voor 14 maart 2020;
  2. Geen enkel lid van uw gezin was tijdens de periode van inkomensverlies eigenaar of vruchtgebruiker van een woning;
  3. Uw hoofdverblijfplaats is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  4. Een lid van uw gezin heeft als gevolg van de coronacrisis minder of geen inkomsten gehad tijdens de toepassing van de 'social distancing'-maatregelen;
  5. Uw netto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan het toelatingsplafond.

N.B.: In het kader van deze premie vormen medehuurders een gezin.