Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Belasting op afvalverbranding

Er is een belasting verschuldigd op de verbranding van afvalstoffen.

Deze belasting heeft betrekking op:

  • Alle afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbrand worden;
  • Afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opgehaald, maar die verbrand worden buiten het grondgebied van het gewest.

Meld u aan voor uw persoonlijke situatie!

BF Dechets incineration Image

Wie moet de belasting betalen?

Voor afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbrand worden, is de belasting ten laste van de uitbaters van afvalverbrandingsinstallaties gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opgehaald, maar die verbrand worden buiten het grondgebied van het Gewest, is de belasting verschuldigd door de inzamelaar van de afvalstoffen. Bij gebrek aan een inzamelaar is de belastingplichtige de vervoerder van de afvalstoffen. Bij gebrek aan een ophaler en vervoerder is de belastingplichtige de afvalproducent.

BF PRI Who Pays Image

Hoe wordt de belasting berekend?

Het bedrag van de belasting is vastgesteld op 15 EUR (geïndexeerd) per ton afvalstoffen.

Wanneer afvalstoffen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden opgehaald, verbrand worden buiten het grondgebied van het Gewest wordt de eventueel betaalde belasting op de plaats van verbranding van de afvalstoffen afgetrokken van de belasting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij het bedrag van de belasting niet minder dan nul mag zijn.

ETDE Permits Image

Hoe dien ik mijn aangifte in?

Leefmilieu Brussel is belast met de verzending en ontvangst van de aangiftes. Vervolgens geeft zij aan Brussel Fiscaliteit de gegevens door die nodig zijn om de belasting te bepalen.

Voor meer info over de aangifteprocedure, contacteer Leefmilieu Brussel.

BF PRI How Is It Calculated Image

Welke vrijstellingen zijn er?

De verbranding van afvalstoffen uit de gezondheidszorg is vrijgesteld van de belasting.

BF PRI Exceptions Image

Binnen welke termijn moet ik mijn aanvraag indienen?

De procedure hangt af van het jaar waarop de belasting betrekking heeft (dat is niet noodzakelijk het jaar waarin uw aanslagbiljet verstuurd werd). Deze informatie vindt u op uw aanslagbiljet:

De belasting betreft een aanslagjaar vóór 2023

U kan:

  • Uw opmerkingen over een kennisgeving van ambtshalve heffing overmaken (binnen 30 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van de kennisgeving);
  • Beroep aantekenen tegen een aanslagbiljet bij de directeur-generaal (binnen 6 maanden vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet).

De belasting betreft een aanslagjaar vanaf 2023

U kan:

  • Uw opmerkingen over een kennisgeving van ambtshalve heffing of over een rechtzetting overmaken (binnen 31 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van de kennisgeving);
  • Een bezwaarschrift indienen tegen een aanslagbiljet bij de directeur van de directie Inkohiering (binnen 186 dagen vanaf de 7de dag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet).