Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Algemeen

MyTax is het elektronisch platform opgericht door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (Brussel Fiscaliteit) om u toe te laten uw fiscaal dossier online te beheren.
U kan er verschillende documenten in raadplegen die betrekking hebben op uw fiscaal dossier en bepaalde handelingen uitvoeren (verminderingsaanvraag, vrijstellingsaanvraag, aanvraag van een gespreide betaling, betaling van uw belastingen, indienen van een bezwaarschrift, enz.).
Terwijl u van MyTax gebruik maakt, is Brussel Fiscaliteit verplicht om persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verwerken.

Disclaimer

Deze privacyverklaring geldt enkel voor MyTax. Als u een volledig beeld wil  van de verwerking door Brussel Fiscaliteit van persoonsgegevens, raadpleegt u best ons Beleid inzake gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, gelegen in Sint-Lazarusplein 2,1210 Brussel, vertegenwoordigd door zijn directeur-generaal, is de verwerkingsverantwoordelijke.

Net zoals elk andere overheidsinstantie heeft Brussel Fiscaliteit een functionaris voor gegevensbescherming. Zijn belangrijkste taak: controleren of Brussel Fiscaliteit de privacywetgeving naleeft. Hij is ook de contactpersoon bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Wilt u contact opnemen met deze persoon, stuur dan een mail naar het volgende adres: dpo.bf@fisc.brussel.


Beveiliging van de toegang tot MyTax

De toegang tot en de aanmelding in MyTax gebeurt door middel van  beveiligde identificatiemiddelen (elektronische identiteitskaart, itsme-app, enz.). Dit vormt een garantie dat alleen u of uw vertegenwoordigers toegang kunnen krijgen tot en inzage kunnen krijgen in uw fiscaal dossier.

Verzameling van persoonsgegevens tijdens het gebruik van MyTax en doeleinden voor deze verwerking

Naast de gegevens die Brussel Fiscaliteit verwerkt bij de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten, kunnen terwijl u van MyTax gebruik maakt bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben verzameld worden .
Het gaat voornamelijk om identificatie- en contactgegevens waardoor Brussel Fiscaliteit met u of uw vertegenwoordiger contact kan opnemen:

 • E-mailadres ;

 • telefoonnummer ;

 • correspondentieadres.

Dankzij deze gegevens kan Brussel Fiscaliteit u volgens de keuzes die u heeft gemaakt contacteren om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw fiscaal dossier. Ook kan u per mail een bericht krijgen dat een officieel document (aanslagbiljet, beslissing in verband met een afbetalingsplan, enz.) rechtstreeks op MyTax bekeken kan worden.
Bovendien kan Brussel Fiscaliteit deze contactgegevens gebruiken voor elke communicatie met u of uw vertegenwoordiger, ook buiten MyTax, binnen de grenzen van haar wettelijke bevoegdheden die niet door MyTax worden ondersteund.
Door deze gegevens in te voeren op MyTax, erkent u dat u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven dat Brussel Fiscaliteit deze gegevens mag gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Bewaring van de gegevens

Brussel Fiscaliteit bewaart de gegevens die u invoert op MyTax  zolang er een fiscaal dossier op uw naam geopend is en u niet besloten heeft ze te verwijderen.

Ontvangers van de gegevens en doorgave aan derden

De gegevens die MyTax verzamelt, zijn uitsluitend bestemd voor Brussel Fiscaliteit en haar personeel om u te kunnen contacteren, in overeenstemming met de hierboven bepaalde doeleinden.
De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.


Rechten waarover u beschikt en de wijze waarop u ze kan uitoefenen.

U heeft het recht om op elk gewenst moment toegang te krijgen tot de persoonsgegevens in MyTax die op u betrekking hebben.  Hiervoor hoeft u zich alleen maar te identificeren.
U kan op eender welk moment uw profiel en de gegevens die u heeft aangeduid aanpassen. U kan deze gegevens ook verwijderen en ervoor kiezen om geen bericht meer te ontvangen als er in MyTax een document met betrekking tot uw fiscaal dossier voorhanden is .  
Opgelet : als u uw contactgegevens verwijdert, krijgt u geen bericht meer als er bepaalde documenten voorhanden zijn en krijgt u ook geen melding meer over de opvolging van uw aanvragen. U zal dan geregeld uw profiel moeten raadplegen om hierover ingelicht te worden of moeten wachten tot u het betrokken document per post ontvangt. Ook zal Brussel Fiscaliteit uw contactgegevens die in MyTax verzameld werden niet meer kunnen gebruiken om u bij haar andere opdrachten te contacteren.

Klachten en beroepen

Onverminderd eventuele andere administratieve of gerechtelijke beroepen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u vindt dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan ook een gerechtelijk beroep indienen als  u vindt dat uw rechten werden geschonden doordat persoonsgegevens werden verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Om een klacht in te dienen kan u zich best rechtstreeks wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • via mail naar het volgende adres: contact@apd-gba.be;
 • per post naar het volgende adres:

           Gegevensbeschermingsautoriteit
           Persstraat 35
           1000 Brussel

Beleid inzake cookies

Om het gebruik van MyTax te vergemakkelijken en hem aangenamer te maken, maakt de GOBF gebruik van cookies. Cookies stellen de website in staat uw handelingen en voorkeuren (gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere weergaveparameters) een tijd lang te onthouden, zodat u die gegevens niet telkens opnieuw hoeft op te geven wanneer u de site raadpleegt of van de ene pagina naar de andere surft.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- of eventueel cijferbestand dat door een website wordt bewaard op uw computer of op een ander technologisch toestel (smartphone, tablet…) dat u gebruikt om de site te raadplegen. Cookies zijn bedoeld om uw gebruik van de site van de GOBF sneller en persoonlijker te laten verlopen naarmate u de site bezoekt en ernaar terugkeert.
Daartoe wisselen cookies gegevens uit tussen uw webbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari,…) en de server die de GOBF-website host. Cookies geven bijvoorbeeld informatie over uw voorkeuren inzake de weergave van de site (taal, lettergrootte…), over uw navigatiegeschiedenis, uw keuzes uit de opties die een site voorstelt of registratiegegevens.
Cookies stellen de GOBF bijvoorbeeld in staat nieuwe gebruikers te vergelijken met oude, inzicht te verwerven in de manier waarop men op de website navigeert, sitebezoekers te tellen en gegevens te verkrijgen waarmee de GOBF de manier van surfen in de toekomst zal verbeteren.
Cookies laten geen spoor van persoonlijke gegevens achter over een gebruiker en identificeerbare gegevens worden nooit geregistreerd. Als u niet wenst dat cookies gebruikt worden, moet u de parameters van uw computer configureren om alle cookies van websites te wissen en/of een melding te ontvangen indien cookies zijn opgeslagen.
Als u de configuratie voor cookies niet wilt wijzigen, kunt u gewoon uw bezoek aan de website  verderzetten.

Welke soorten cookies gebruiken we?

 
Soort cookieEssentieel/
Niet-essentieel
BewaarduurNaam van de cookieBedoeling van de cookie
Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het surfen
 
Essentieel
 
Sessie
 
JSESSIONID
acceleratorSecureGUID
De sessie van de gebruiker behouden
De gebruiker aangemeld houden
Analytische cookies en prestatiecookiesEssentieelDeze cookies zijn anoniem, met een levensduur tot en met 12 maandenGoogle Analytics
_gat_UA-137196686-1
_gid
hjIncludeInSample
Bijvoorbeeld het aantal bezoekers kennen, hun geografische locatie, hun surftraject op de site (hoe en via welke pagina ze op de site belandden, welke pagina's ze bezochten en de pagina waarlangs ze de site verlieten), het tijdstip van hun bezoek
Deze cookies zijn anoniem, met een levensduur tot en met 2 jaar_ga


 
Functionele cookies

 
Essentieel


l
Deze cookies zijn anoniem, met een levensduur tot en met 12 maandenCookie-notification

anonymous-consents
Cookie-consent
De cookiebalk tonen of verbergen

De toestemming van de bezoeker krijgen voor het gebruik van niet-essentiële cookies
Gerichte cookies
 
Niet-essentieel 
Deze cookies zijn anoniem, met een levensduur tot 3 maanden


 
_fpb
 
1. voorkomen dat de bezoeker herhaaldelijk wordt geconfronteerd met dezelfde reclameboodschappen
2. de doeltreffendheid van onze verschillende communicatieacties of van een reclamecampagne meten
3. de reclame op onze websites en andere communicatieplatformen personaliseren.

 
Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het surfen
Deze cookies zijn onontbeerlijk om op de website te surfen en gebruik te kunnen maken van de functionaliteit ervan. Ze kunnen in onze systemen niet uitgeschakeld worden. Ze worden op uw terminal geplaatst bij wijze van reactie op wat u doet en wat neerkomt op de aanvraag van een dienst, zoals het bepalen van uw voorkeuren inzake vertrouwelijkheid, inloggen (toegang krijgen tot beveiligde zones van de website) of formulieren invullen.
Ze maken dus mogelijk:
 • tussen de verschillende rubrieken van websites te surfen;
 • formulieren in te vullen;
 • op een veilige manier uw identiteit na te gaan alvorens toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens wanneer een persoonlijk account werd aangemaakt, met inbegrip van surfen tussen de beveiligde zones van de site waarvoor authenticatie noodzakelijk is.
U kunt uw internetbrowser zo configureren dat hij cookies blokkeert of u waarschuwt over het bestaan van cookies. Als u later die cookies weigert, zullen bepaalde rubrieken van de website of bepaalde aangeboden diensten niet naar behoren werken of zelfs totaal niet werken.

Analytische cookies en prestatiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers een website gebruiken en in het bijzonder de frequentie waarmee sites bezocht wordt en het gedrag van de gebruikers daarop.
Deze cookies stellen de GOBF meer bepaald in staat statistieken op te stellen. Bijvoorbeeld door de bezoeken te tellen en de herkomst van de bezoekers te bepalen, zodat de GOBF de prestatie van zijn websites en zijn diensten kan meten en verbeteren. Ze helpen na te gaan welke pagina's het populairst en het minst populair zijn, te zien hoe bezoekers op de GOBF-sites surfen en hoe zijn diensten worden gebruikt.
Deze cookies dienen eveneens om de prestaties in een ander opzicht na te gaan, nl. door te signaleren of er foutmeldingen worden gegeven, hoe vaak dat gebeurt en na welke acties.
De cookies verzamelen geen gegevens waarmee bezoekers geïdentificeerd kunnen worden. Als de gegevens die deze cookies verzamelen al worden bijeengebracht, blijven ze toch anoniem. Deze cookies zijn dan ook uitsluitend bedoeld om de werking van de websites te verbeteren.
De gegevens die de cookies verzamelen, worden samengevoegd. Het gevolg daarvan is dat de GOBF, als u deze cookies uitschakelt, niet zal weten wanneer u zijn site hebt bezocht of zijn diensten hebt gebruikt en dus niet in staat zal zijn de prestatie te bewaken.
Door een website van de de GOBF te gebruiken, gaat u ermee akkoord dit soort cookies op uw digitaal toestel te ontvangen.

Functionele cookies
Functionele cookies, ook wel "functionaliteitscookies" genoemd, zorgen voor verbeterde functionaliteit en personalisering. Ze vergemakkelijken en analyseren immers de werking van websites om het gebruik ervan aangenamer en persoonlijker te maken door de site in staat te stellen te onthouden welke keuzes u hebt gemaakt en u nauwkeuriger en persoonlijker karakteristieken te leveren.
Ze maken het meer bepaald mogelijk:
 • diensten te personaliseren door uw voorkeuren te onthouden (uw gebruikersnaam, taalkeuze, munteenheid, regio waar u zich bevindt, enz.);
 • te vermijden dat u uw keuzes bij ieder bezoek van de site opnieuw moet formuleren (wijzigingen onthouden die de gebruiker heeft aangebracht, zoals tekstgrootte of lettertype) ;
 • gegevens te verzamelen die op online formulieren worden meegedeeld;
 
 • diensten te leveren die u hebt gevraagd (zoals het bekijken van een video of het achterlaten van een commentaar op een blog);
 • statistieken op te stellen (bijvoorbeeld van het aantal unieke bezoekers);
 • het gebruik van de website en de populariteit van onze pagina's te analyseren.
Deze cookies zijn eigen aan het content management platform (bijvoorbeeld WordPress, Drupal, Liferay, Craft CMS), een soort van software die kan worden omschreven als de "motor" van een site.
De gegevens die deze cookies verzamelen, worden anoniem gemaakt en kunnen uw surfgedrag op andere sites niet volgen. Bovendien verlopen deze cookies wanneer uw browser afsluit, met uitzondering van het cookie dat uw taalvoorkeur instelt. Ze worden dus van uw computer of ander digitaal toestel verwijderd wanneer u deze software afsluit.
Door een website van de GOBF te gebruiken, gaat u ermee akkoord dit soort cookies op uw toestel te ontvangen. Als u deze cookies blokkeert, kan het zijn dat deze diensten geheel of gedeeltelijk niet naar behoren functioneren.

Gerichte cookies
Deze cookies verzamelen gegevens met betrekking tot uw surfgewoonten op het internet en uw gebruik van de diensten van de GOBF teneinde u reclame aan te bieden die op u is afgestemd en die strookt met uw interessegebieden. Ze kunnen ook mogelijk maken het aantal keren dat u een reclameboodschap ziet te beperken en helpen de GOBF om de doeltreffendheid van zijn reclamecampagnes te evalueren. Doorgaans worden ze door reclamenetwerken geïnstalleerd met toelating van de operator van de website. Ze onthouden de bezoeken aan een website en delen die informatie met andere ondernemingen (bijvoorbeeld reclamebedrijven). Deze gerichte cookies zijn veelal gekoppeld aan de functionaliteiten van de website die door het partnerbedrijf worden geleverd.
Ze maken het mogelijk:
 • te voorkomen dat u herhaaldelijk wordt geconfronteerd met dezelfde reclameboodschappen;
 • de doeltreffendheid van onze verschillende communicatieacties of van een reclamecampagne te meten;
 • de reclame op onze websites en andere communicatieplatformen te personaliseren.
De gegevens worden verzameld en gedeeld met derden om op bepaalde soorten publiek te kunnen mikken en optimaliserende oplossingen voor te stellen voor onze administraties, beheerders en eventueel adverteerders. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en een individu kan via de verzamelde gegevens niet geïdentificeerd worden.
Gerichte cookies zijn gebaseerd op het unieke identificatienummer van uw browser en digitaal toestel op het internet (IP-adres). Blokkeert u deze cookies, dan zult u advertenties blijven zien. Wel zult u ondervinden dat de reclame minder gericht is

Cookies die door derden op onze sites worden uitgebracht
Door toepassingen van derden die in onze site of in onze diensten zijn ingebouwd
Cookies uitgaande van derden kunnen geïnstalleerd zijn in toepassingen van derden die in de websites van de GOBF of in zijn diensten zijn ingebouwd, in advertenties (illustraties, animaties, video's, enz.) die  worden verspreid via advertentieruimte die in de websites van de GOBF of in zijn diensten zijn ingebouwd. Dat is met name het geval met knoppen als "Delen", "Liken", die afkomstig zijn van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, enz.
Het sociale netwerk dat zo'n toepassingsknop levert, kan u dankzij die knop identificeren, ook als u de knop niet hebt gebruikt tijdens de raadpleging van een website van de GOBF of van zijn diensten. Dit soort toepassingsknop kan het betrokken sociale netwerk inderdaad in staat stellen uw surfgedrag op een website van de GOBF of op zijn diensten te volgen wanneer uw account bij het betreffende sociale netwerk ingeschakeld is (niet afgesloten sessie) op uw toestel terwijl u op een website van de GOBF of op zijn diensten surft.
Het uitgeven en gebruiken van cookies door derden is onderworpen aan het beleid inzake privacybescherming van die derden. Zo heeft de GOBF helemaal geen controle over het proces dat de sociale netwerken gebruiken om gegevens over uw surfgedrag op zijn websites of op zijn diensten te verzamelen en te koppelen aan de persoonsgegevens waarover zij zelf beschikken.
De GOBF nodigt u uit het beleid inzake privacybescherming van die sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de – met name publicitaire – gebruiksdoeleinden van de surfgegevens die zij dankzij die toepassingsknoppen kunnen verzamelen. Dat beschermingsbeleid moet u met name in staat stellen uw keuzes bij die sociale netwerken uit te oefenen, meer bepaald door zelf de parameters van uw gebruiksaccounts voor elk van die netwerken te bepalen.
De GOBF herinnert u eraan dat u te allen tijde, eenvoudig en kosteloos, kunt kiezen voor het weigeren van de registratie van cookies op uw digitaal toestel, zodat de GOBF noch zijn partners beschikken over de gegevens die cookies verzamelen.

Hoe cookies beheren op mijn computer, tablet enz.?

De meeste webbrowsers zijn automatisch zo geconfigureerd dat ze cookies aanvaarden. U kunt uw browser echter zelf configureren om cookies of sommige cookies te aanvaarden of te blokkeren.
Om meer te weten over cookies raadpleegt u: AllAboutCookies.org (in EN/FR), Wikipedia.
U kunt cookies die reeds op uw toestel (computer, smartphone, tablet,…) geïnstalleerd zijn te allen tijde verwijderen en de meeste browsers zo configureren dat ze cookies blokkeren. Maar in dat geval zult u misschien zelf bepaalde voorkeuren moeten opgeven telkens wanneer u naar een website van de GOBF gaat. Bepaalde diensten en functionaliteiten dreigen dan ook niet toegankelijk te zijn. De GOBF kan u met andere woorden geen toegang tot alle diensten van zijn websites garanderen als u het registreren van cookies weigert.
Als u de commerciële cookies (o.a. Google) wenst te weigeren, dan kunt u dat doen met behulp van deze website: http://www.youronlinechoices.com/.
In de parameters van uw browser hebt u de mogelijkheid de installatie van cookies te weigeren. De manier om cookies te activeren of niet en om ze te verwijderen hangt af van uw digitaal toestel en van uw webbrowser: 

Belangrijke juridische informatie

MyTax wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. Door middel van MyTax stelt de belastingdienst een geheel van fiscale en juridische gegevens ter beschikking van het grote publiek.

De data in MyTax zijn het resultaat van een aanzienlijk werk: uitwerking, controle en inhoudelijke vormgeving.

Bepaalde onderdelen van het platform vulgariseren de geldende fiscale wetgeving. De bedoeling is om bepaalde basisprincipes uit te leggen in begrijpelijke taal. Deze passages hebben een louter informatief karakter. Er mag dus dus geen enkel recht uit worden geput.

De belastingdienst streeft ernaar alle informatie up-to-date te houden. Als er desondanks fouten zouden blijven staan, worden ze na melding ervan rechtgezet.

Alle informatie die zich bevindt op MyTax is onder andere onderworpen aan de wetgeving op de handhaving van het auteursrecht, de bescherming van databanken, de bescherming van de privacy, en aan de ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.
 

Wettelijk verplichte vermeldingen

Identificatie van de verantwoordelijke uitgever:

Naam en adres van de verantwoordelijk uitgever

Dirk De Smedt

Sint-Lazarusplein 2,

1210 Brussel

Identificatie van de technisch beheerder:

Brussel Fiscaliteit

Sint-Lazarusplein 2,

1210 Brussel

Afwijzing van aansprakelijkheid (disclaimer)

Klachten
De gebruiker van informatie op deze pagina's ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen de Belgische Staat of tegen om het even welke andere instantie die voor de gepubliceerde data gezorgd heeft .

Risico's
De gebruiker verbindt er zich bovendien toe alle risico's die eigen zijn aan het gebruik van het systeem op zich te nemen. Dit houdt ook het risico in dat computers, software of gegevens beschadigd worden door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Geschillenregeling
Elk geschil met betrekking tot MyTax en/of de inhoud ervan is onderworpen aan het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Hyperlinks

Het is mogelijk een rechtstreekse link aan te maken naar een pagina van de portaalsite Brussel Fiscaliteit. Hiervoor is geen voorafgaandelijke toestemming nodig.

Het is verboden de portaalsite van Brussel Fiscaliteit geheel of gedeeltelijk in een frame in te bedden (bijvoorbeeld de zogenaamde encapsulatietechniek) of om het even welke andere methode te gebruiken met de bedoeling  het  bronadres en de wettelijke vermeldingen te verbergen.

Verplichte vermeldingen inzake de bron van gegevens

De wet van 7 maart 2007 gaat over het hergebruik van overheidsinformatie en -gegevens voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. De regels die hierna volgen moeten toegepast worden in het kader van het hergebruik van gegevens.

voor niet-commerciële doeleinden:

  • De gebruiker dient te vermelden : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT, link naar de website, gevolgd door de vermelding van het jaar waarin de gegevens worden hergebruikt.

  • De link MyTax.brussels moet worden verbonden met de url MyTax.brussels  en moet ook klikbaar worden gemaakt.

   Bijvoorbeeld : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT, MyTax.brussels

voor commerciële doeleinden:

  • De gebruiker dient te vermelden : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT (de datum van de bijwerking van de gegevens) + (korte of lange url van de internetpagina vanwaar de gegevens afkomstig zijn)

  • De link fiscaliteit.brussels moet worden verbonden met de url MyTax.brussels en moet ook klikbaar worden gemaakt.

   Bijvoorbeeld: 2013, MyTax.brussels (voorbeeld met korte url)

Reproductie en hergebruik van gegevens


Het hergebruik van gegevens is gratis.

Ook al is het gratis, toch zijn er beperkingen met betrekking tot het ophalen  het hergebruik van gegevens die afkomstig zijn van de portaalsite van Brussel Fiscaliteit.

Auteursrechten en bescherming van de database

De wetgeving betreffende het auteursrecht (Wetboek van economisch recht, artikelen XI.164 en volgende ) maar ook betreffende de juridische bescherming van de databanken (Wetboek van economisch recht, artikelen XI.186 en volgende ), onder andere, wordt toegepast op de gehele database van de portaalsite van Brussel Fiscaliteit en op de inhoud ervan.

Bij gebruik voor commerciële doeleinden zijn het hergebruik, het ophalen, het kopiëren of de reproductie van gegevens en van de informaticacode onderworpen aan een voorafgaandelijke aanvraag.

De persoon of de organisatie die gegevens hergebruikt die afkomstig zijn van de portaalsite van Brussel Fiscaliteit mag deze niet wijzigen. Hij zal er ook op toezien dat de integriteit en de aard van het administratief document of de  html/xml-code ervan wordt gerespecteerd.

De wijziging van de html-code is onderworpen aan een voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag.

Contact

Elke vraag dient u per mail te sturen naar info.fiscaliteit@fisc.brussels of per briefwisseling gericht aan:

Directie Juridische Zaken
Kruidtuinlaan 20,
1035 Brussel.

Meer weten over Brussel Fiscaliteit?
Bezoek onze pagina "organisatie" hier.