Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Algemeen

MyTax is het elektronisch platform opgericht door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (Brussel Fiscaliteit) om u toe te laten uw fiscaal dossier online te beheren.
U kan er verschillende documenten in raadplegen die betrekking hebben op uw fiscaal dossier en bepaalde handelingen uitvoeren (verminderingsaanvraag, vrijstellingsaanvraag, aanvraag van een gespreide betaling, betaling van uw belastingen, indienen van een bezwaarschrift, enz.).
Terwijl u van MyTax gebruik maakt, is Brussel Fiscaliteit verplicht om persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verwerken.

Disclaimer

Deze privacyverklaring geldt enkel voor MyTax. Als u een volledig beeld wil van de verwerking door Brussel Fiscaliteit van persoonsgegevens, raadpleegt u best ons Beleid inzake gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, gelegen in Sint-Lazarusplein 2,1210 Brussel, vertegenwoordigd door zijn directeur-generaal, is de verwerkingsverantwoordelijke.

Net zoals elk andere overheidsinstantie heeft Brussel Fiscaliteit een functionaris voor gegevensbescherming. Zijn belangrijkste taak: controleren of Brussel Fiscaliteit de privacywetgeving naleeft. Hij is ook de contactpersoon bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Wilt u contact opnemen met deze persoon, stuur dan een mail naar het volgende adres: dpo.bf@fisc.brussels.

Beveiliging van de toegang tot MyTax

De toegang tot en de aanmelding in MyTax gebeurt door middel van beveiligde identificatiemiddelen (elektronische identiteitskaart, itsme-app, enz.). Dit vormt een garantie dat alleen u of uw vertegenwoordigers toegang kunnen krijgen tot en inzage kunnen krijgen in uw fiscaal dossier.

Verzameling van persoonsgegevens tijdens het gebruik van MyTax en doeleinden voor deze verwerking

Naast de gegevens die Brussel Fiscaliteit verwerkt bij de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten, kunnen terwijl u van MyTax gebruik maakt bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben verzameld worden.
Het gaat voornamelijk om identificatie- en contactgegevens waardoor Brussel Fiscaliteit met u of uw vertegenwoordiger contact kan opnemen:

 • E-mailadres ;
 • telefoonnummer ;
 • correspondentieadres.
Dankzij deze gegevens kan Brussel Fiscaliteit u volgens de keuzes die u heeft gemaakt contacteren om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw fiscaal dossier. Ook kan u per mail een bericht krijgen dat een officieel document (aanslagbiljet, beslissing in verband met een afbetalingsplan, enz.) rechtstreeks op MyTax bekeken kan worden.
Bovendien kan Brussel Fiscaliteit deze contactgegevens gebruiken voor elke communicatie met u of uw vertegenwoordiger, ook buiten MyTax, binnen de grenzen van haar wettelijke bevoegdheden die niet door MyTax worden ondersteund.
Door deze gegevens in te voeren op MyTax, erkent u dat u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven dat Brussel Fiscaliteit deze gegevens mag gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Bewaring van de gegevens

Brussel Fiscaliteit bewaart de gegevens die u invoert op MyTax zolang er een fiscaal dossier op uw naam geopend is en u niet besloten heeft ze te verwijderen.

Ontvangers van de gegevens en doorgave aan derden

De gegevens die MyTax verzamelt, zijn uitsluitend bestemd voor Brussel Fiscaliteit en haar personeel om u te kunnen contacteren, in overeenstemming met de hierboven bepaalde doeleinden.
De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Rechten waarover u beschikt en de wijze waarop u ze kan uitoefenen

U heeft het recht om op elk gewenst moment toegang te krijgen tot de persoonsgegevens in MyTax die op u betrekking hebben. Hiervoor hoeft u zich alleen maar te identificeren.
U kan op eender welk moment uw profiel en de gegevens die u heeft aangeduid aanpassen. U kan deze gegevens ook verwijderen en ervoor kiezen om geen bericht meer te ontvangen als er in MyTax een document met betrekking tot uw fiscaal dossier voorhanden is.
Opgelet : als u uw contactgegevens verwijdert, krijgt u geen bericht meer als er bepaalde documenten voorhanden zijn en krijgt u ook geen melding meer over de opvolging van uw aanvragen. U zal dan geregeld uw profiel moeten raadplegen om hierover ingelicht te worden of moeten wachten tot u het betrokken document per post ontvangt. Ook zal Brussel Fiscaliteit uw contactgegevens die in MyTax verzameld werden niet meer kunnen gebruiken om u bij haar andere opdrachten te contacteren.

Klachten en beroepen

Onverminderd eventuele andere administratieve of gerechtelijke beroepen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u vindt dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan ook een gerechtelijk beroep indienen als u vindt dat uw rechten werden geschonden doordat persoonsgegevens werden verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Om een klacht in te dienen kan u zich best rechtstreeks wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

           Gegevensbeschermingsautoriteit
           Persstraat 35
           1000 Brussel

Beleid inzake cookies en gelijkaardige technologieën

We gebruiken cookies (verzamelterm voor cookies, trackers, pixels, plug-ins, beacons, recaptcha’s, apps en applets) om onze website en app gebruiksvriendelijker en aangenamer te maken. Dankzij hen kan onze website uw handelingen en voorkeuren (gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere weergaveparameters) een tijdlang onthouden. Zo hoeft u die gegevens niet telkens opnieuw op te geven wanneer u de site raadpleegt of van de ene pagina naar de andere surft.
Mijn voorkeuren wijzigen

1. WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand, eventueel versleuteld, dat door een website wordt bewaard op uw computer of een ander apparaat (smartphone, tablet...) dat u gebruikt om de site te raadplegen. Cookies zijn bedoeld om een website sneller en meer op u afgestemd te laten werken bij herhaald bezoek.

Daartoe wisselen cookies gegevens uit tussen uw webbrowser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Microsoft Edge, Linux Opera ...) en de server die de site host. Het gaat bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor de weergave van de site (taal, lettergrootte...), over uw browsergeschiedenis, uw keuze uit de opties die een site voorstelt of uw inloggegevens.

Dankzij cookies kunnen we bijvoorbeeld nieuwe gebruikers vergelijken met oude, inzicht verwerven in de manier waarop gebruikers op de website surfen, het aantal bezoekers op de site tellen en gegevens bekomen waarmee wij de surfervaring in de toekomst kunnen verbeteren.

Cookies laten geen spoor van persoonlijke gegevens achter over een gebruiker en identificeerbare gegevens worden nooit geregistreerd. Als u niet wil dat cookies gebruikt worden, moet u de instellingen van uw computer aanpassen om alle cookies van websites te wissen en/of een melding te krijgen als er cookies bewaard worden.

Als u de cookie-instellingen niet wil wijzigen, kan u onze website gewoon verder bezoeken.


2. WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WE?


Soort cookie
(Niet-)Essentieel
Naam cookie
Bewaartermijn
Doel cookie
Strikt noodzakelijke cookies
Essentieel
JSESSIONID
1 jaar
De sessie van de gebruiker behouden
_hjAbsoluteSessionInProgress
1 uur
De eerste paginaweergave van de sessie van een gebruiker detecteren
_hjFirstSeen
1 uur
De eerste sessie van een nieuwe gebruiker identificeren
_hjSession_XnumberX
1 uur
Gegevens van de lopende sessie bewaren
_hjSessionUser_XnumberX
1 jaar
Ervoor zorgen dat gegevens van latere bezoeken aan dezelfde website aan dezelfde gebruikers-ID worden toegewezen
Functionele cookies
Essentieel
Cookie-consent
1 jaar
De toestemming van de bezoeker verkrijgen voor niet-essentiële cookies
Analytische en prestatiecookies
Niet-essentieel
_ga
2 jaar
Analytische cookies, prestatiecookies en cookies voor doelgroepmeting
_gid
1 dag
Om statistieken te berekenen (aantal unieke bezoekers ...)
Analytical
1 jaar
De keuze van de bezoeker voor dit soort cookie registreren
Gerichte cookies
Niet-essentieel
targeting
1 jaar
De keuze van de bezoeker voor dit soort cookie registreren
_gcl_au
3 maanden
De doeltreffendheid van onze verschillende communicatieacties of van een reclamecampagne meten
Cookies van derden
Niet-essentieel
Thirdparty
1 jaar
De keuze van de bezoeker voor dit soort cookie registreren


2.1 STRICT NOODZAKELIJKE COOKIES


Zonder deze cookies is het niet mogelijk om op onze website te surfen en werkt de site niet naar behoren. Ze kunnen in onze systemen niet uitgeschakeld worden. Ze worden op uw computer geplaatst als reactie op uw handelingen die de aanvraag van een dienst inhouden: uw privacyvoorkeuren bepalen, inloggen (toegang vragen tot beveiligde zones van de website) of formulieren invullen.

Dankzij deze cookies:

 • kan u tussen de verschillende onderdelen van de website surfen;
 • kan u formulieren invullen;
 • kunnen we op een veilige manier uw identiteit nagaan alvorens toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens als u een persoonlijke account aanmaakte. Dit omvat het surfen tussen de beveiligde zones van de site waarvoor authenticatie noodzakelijk is.
U kan uw internetbrowser zo instellen dat hij cookies blokkeert of u waarschuwt over het bestaan van cookies. Als u deze cookies nadien weigert, werken bepaalde onderdelen van de website of bepaalde aangeboden diensten helemaal niet of niet naar behoren.

2.2 FUNCTIONELE COOKIES


Functionele cookies, ook ‘functionaliteitscookies’ genoemd, zorgen ervoor dat de website beter werkt en meer op u is afgestemd. Ze vergemakkelijken en analyseren immers de werking van de website om haar gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken: ze onthouden welke keuzes u hebt gemaakt en geven u karakteristieken die nauwkeuriger en persoonlijker zijn.

Dankzij hen:

 • zijn diensten beter op u afgestemd omdat uw voorkeuren onthouden worden (uw gebruikersnaam, taalkeuze, munteenheid, de regio waar u zich bevindt, enz.);
 • hoeft u uw keuzes niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw te formuleren (de website onthoudt de wijzigingen die u aanbracht, zoals lettergrootte of lettertype);
 • kunnen we de gegevens verzamelen die u op online formulieren meedeelt;
 • kunnen we de diensten leveren die u hebt gevraagd (u kan zo bijvoorbeeld een video bekijken of een commentaar op een blog geven);
Deze cookies zijn eigen aan het content management platform (bijvoorbeeld WordPress, Drupal, Liferay, Craft CMS), een soort software die de ‘motor’ van een site genoemd kan worden.

De gegevens die deze cookies verzamelen, worden anoniem gemaakt en kunnen uw surfgedrag op andere sites niet volgen. Bovendien vervallen deze cookies wanneer u uw browser afsluit, met uitzondering van de cookie die uw taalvoorkeur instelt. Ze worden dus van uw computer of ander digitaal toestel verwijderd wanneer u het programma afsluit.

Als u deze cookies blokkeert, kan het zijn dat onze diensten geheel of gedeeltelijk niet naar behoren functioneren.

2.3 ANALYTISCHE COOKIES EN PRESTATIECOOKIES


Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Het gaat meer bepaald om het aantal maal dat de site bezocht wordt en om het surfgedrag op de site.

Dankzij deze cookies kunnen we statistieken opstellen. We kunnen bijvoorbeeld het aantal bezoeken tellen en nagaan vanaf waar ze op onze site terechtkwamen. Op die manier kunnen we de prestatie van onze website en onze diensten meten en verbeteren. De cookies leren ons welke pagina's het populairst en het minst populair zijn, tonen ons hoe bezoekers op de site surfen en hoe de diensten worden gebruikt.

Door deze cookies kunnen we ook op een andere manier de prestaties nagaan: ze geven aan of er foutmeldingen zijn geweest, hoe vaak dit gebeurde en na welke handelingen.

De cookies verzamelen geen gegevens waarmee bezoekers geïdentificeerd kunnen worden. De gegevens die ze verzamelen worden op zo’n manier samengebracht, dat anonimiteit verzekerd is. De cookies dienen immers alleen maar om de website beter te laten werken.

De gegevens die de cookies verzamelen, worden samengevoegd. Als u deze cookies verwijdert, kunnen we bijgevolg niet weten wanneer u onze site hebt bezocht of haar diensten hebt gebruikt. We zijn dan niet in staat haar prestaties te bewaken.

2.4 GERICHTE COOKIES


Deze cookies verzamelen gegevens over uw surfgewoonten op het internet en uw gebruik van onze diensten om u reclame aan te bieden die op u is afgestemd en met uw interesses strookt. Dankzij hen kunnen we het aantal keer dat u een advertentie ziet beperken en de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes inschatten. Meestal worden deze cookies geïnstalleerd door advertentienetwerken met toelating van de websitebeheerder. Ze onthouden de bezoeken aan een website en delen die informatie met andere ondernemingen (bijvoorbeeld reclamebedrijven). Gerichte cookies zijn vaak gekoppeld aan functionaliteiten van de website die door een partnerbedrijf worden geleverd.

Dankzij hen:

 • hoeft u niet herhaaldelijk dezelfde reclameboodschappen te zien krijgen;
 • kunnen we de doeltreffendheid van onze verschillende communicatieacties of van een reclamecampagne meten;
 • kunnen we de advertenties op onze websites en andere communicatieplatformen personaliseren.
De gegevens worden verzameld en gedeeld met derden om gericht te kunnen adverteren en optimale oplossingen voor te stellen voor onze administraties, uitgevers en eventuele adverteerders. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en niemand kan via de verzamelde gegevens geïdentificeerd worden.

Gerichte cookies zijn gebaseerd op het unieke identificatienummer van uw browser en digitaal toestel op het internet (IP-adres). Blokkeert u deze cookies, dan blijft u advertenties zien. U krijgt alleen minder gerichte reclame.

2.5 COOKIES VAN DERDEN


Mogelijks zijn er cookies van derden geïnstalleerd in toepassingen (van derden) die in onze website of in onze diensten ingebouwd zijn. Of ze zijn aanwezig in advertenties (illustraties, animaties, video's, enz.) op advertentieruimte die in onze website of in onze diensten zijn ingebouwd. Neem bijvoorbeeld knoppen als ''Delen'' en ''Liken'': die zijn afkomstig van sociale media als Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, enz.

De sociale media die zo’n knop leveren, kunnen u via die toepassingsknop identificeren, ook als u de knop niet hebt gebruikt tijdens de raadpleging van onze website of van onze diensten. Dankzij dit soort toepassingsknop kunnen zij uw surfgedrag op onze website of op onze diensten volgen wanneer uw socialemedia-account actief is op uw toestel (niet afgesloten sessie) terwijl u op onze website of op onze diensten surft.

Het uitgeven en gebruiken van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van die derden. Wij hebben dus geen enkele controle over het proces dat de sociale media gebruiken om gegevens over uw surfgedrag op onze websites of op onze diensten te verzamelen en te koppelen aan de persoonsgegevens waarover zij zelf beschikken.

Raadpleeg zeker het privacybeleid van die sociale media. Zo leert u de (reclame)doeleinden kennen van de surfgegevens die zij middels die toepassingsknoppen kunnen verzamelen. Hun privacybeleid moet u toelaten keuzes te maken: u kan voor elk van de sociale media uw gebruikersaccounts configureren.

Weet alleszins dat u op elk moment ervoor kan kiezen om het opslaan van cookies op uw digitaal toestel te weigeren. Dit kan eenvoudig en zonder kosten. Op die manier beschikken wij noch onze partners over de gegevens die cookies verzamelen.

3. HOE COOKIES BEHEREN OP MIJN COMPUTER, TABLET ENZ.?


De meeste webbrowsers aanvaarden standaard cookies. U kunt uw browser wel zelf configureren om (bepaalde) cookies te aanvaarden of te blokkeren.

U kan cookies die al op uw toestel (computer, smartphone, tablet, ...) geïnstalleerd zijn eender wanneer verwijderen en u kan de meeste browsers zo configureren dat ze cookies blokkeren. Maar in dat geval moet u wellicht bepaalde voorkeuren bij elk bezoek van onze website opnieuw opgeven. De kans is groot dat u niet alle diensten en functionaliteiten kan gebruiken. Met andere woorden: als u cookies weigert, kunnen we niet garanderen dat u tot alle diensten van onze website toegang krijgt.

In uw browserinstellingen hebt u de mogelijkheid de installatie van cookies te weigeren. Hoe u cookies al dan niet activeert en ze wist, hangt af van uw digitaal toestel en van uw webbrowser:

Belangrijke juridische informatie

MyTax wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. Door middel van MyTax stelt de belastingdienst een geheel van fiscale en juridische gegevens ter beschikking van het grote publiek.

De data in MyTax zijn het resultaat van een aanzienlijk werk: uitwerking, controle en inhoudelijke vormgeving.

Bepaalde onderdelen van het platform vulgariseren de geldende fiscale wetgeving. De bedoeling is om bepaalde basisprincipes uit te leggen in begrijpelijke taal. Deze passages hebben een louter informatief karakter. Er mag dus dus geen enkel recht uit worden geput.

De belastingdienst streeft ernaar alle informatie up-to-date te houden. Als er desondanks fouten zouden blijven staan, worden ze na melding ervan rechtgezet.

Alle informatie die zich bevindt op MyTax is onder andere onderworpen aan de wetgeving op de handhaving van het auteursrecht, de bescherming van databanken, de bescherming van de privacy, en aan de ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.
 

Wettelijk verplichte vermeldingen

Identificatie van de verantwoordelijke uitgever:

Naam en adres van de verantwoordelijk uitgever

Dirk De Smedt

Sint-Lazarusplein 2,

1210 Brussel

Identificatie van de technisch beheerder:

Brussel Fiscaliteit

Sint-Lazarusplein 2,

1210 Brussel

Afwijzing van aansprakelijkheid (disclaimer)

Klachten
De gebruiker van informatie op deze pagina's ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen de Belgische Staat of tegen om het even welke andere instantie die voor de gepubliceerde data gezorgd heeft .

Risico's
De gebruiker verbindt er zich bovendien toe alle risico's die eigen zijn aan het gebruik van het systeem op zich te nemen. Dit houdt ook het risico in dat computers, software of gegevens beschadigd worden door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Geschillenregeling
Elk geschil met betrekking tot MyTax en/of de inhoud ervan is onderworpen aan het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Hyperlinks

Het is mogelijk een rechtstreekse link aan te maken naar een pagina van de portaalsite Brussel Fiscaliteit. Hiervoor is geen voorafgaandelijke toestemming nodig.

Het is verboden de portaalsite van Brussel Fiscaliteit geheel of gedeeltelijk in een frame in te bedden (bijvoorbeeld de zogenaamde encapsulatietechniek) of om het even welke andere methode te gebruiken met de bedoeling  het  bronadres en de wettelijke vermeldingen te verbergen.

Verplichte vermeldingen inzake de bron van gegevens

De wet van 7 maart 2007 gaat over het hergebruik van overheidsinformatie en -gegevens voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. De regels die hierna volgen moeten toegepast worden in het kader van het hergebruik van gegevens.

voor niet-commerciële doeleinden:

  • De gebruiker dient te vermelden : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT, link naar de website, gevolgd door de vermelding van het jaar waarin de gegevens worden hergebruikt.

  • De link MyTax.brussels moet worden verbonden met de url MyTax.brussels  en moet ook klikbaar worden gemaakt.

   Bijvoorbeeld : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT, MyTax.brussels

voor commerciële doeleinden:

  • De gebruiker dient te vermelden : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT (de datum van de bijwerking van de gegevens) + (korte of lange url van de internetpagina vanwaar de gegevens afkomstig zijn)

  • De link fiscaliteit.brussels moet worden verbonden met de url MyTax.brussels en moet ook klikbaar worden gemaakt.

   Bijvoorbeeld: 2013, MyTax.brussels (voorbeeld met korte url)

Reproductie en hergebruik van gegevens


Het hergebruik van gegevens is gratis.

Ook al is het gratis, toch zijn er beperkingen met betrekking tot het ophalen  het hergebruik van gegevens die afkomstig zijn van de portaalsite van Brussel Fiscaliteit.

Auteursrechten en bescherming van de database

De wetgeving betreffende het auteursrecht (Wetboek van economisch recht, artikelen XI.164 en volgende ) maar ook betreffende de juridische bescherming van de databanken (Wetboek van economisch recht, artikelen XI.186 en volgende ), onder andere, wordt toegepast op de gehele database van de portaalsite van Brussel Fiscaliteit en op de inhoud ervan.

Bij gebruik voor commerciële doeleinden zijn het hergebruik, het ophalen, het kopiëren of de reproductie van gegevens en van de informaticacode onderworpen aan een voorafgaandelijke aanvraag.

De persoon of de organisatie die gegevens hergebruikt die afkomstig zijn van de portaalsite van Brussel Fiscaliteit mag deze niet wijzigen. Hij zal er ook op toezien dat de integriteit en de aard van het administratief document of de  html/xml-code ervan wordt gerespecteerd.

De wijziging van de html-code is onderworpen aan een voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag.

Contact

Elke vraag dient u per mail te sturen naar info.fiscaliteit@fisc.brussels of per briefwisseling gericht aan:

Directie Juridische Zaken
Sint-Lazarusplein 2,
1210 Brussel.

Meer weten over Brussel Fiscaliteit?
Bezoek onze pagina "organisatie" hier.