Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing (OV) is een jaarlijkse gewestbelasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden…). Deze belasting is gelijk aan een percentage van het geïndexeerd kadastraal inkomen. De hoogte van de belasting verschilt naargelang de ligging van het onroerend goed.

BF PRI Teaser Image

Wie moet de belasting betalen?

De onroerende voorheffing moet betaald worden door de eigenaar of de houder van een zakelijk recht die op 1 januari van het aanslagjaar het grootste aandeel heeft in het onroerend goed .

BF PRI Who Pays Image

Hoe berekenen we de onroerende voorheffing?

We berekenen de onroerende voorheffing op basis van het kadastraal inkomen op 1 januari van het aanslagjaar. We belasten alle onroerende goederen (zowel bebouwd als onbebouwd) gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De betaling gebeurt jaarlijks.

BF PRI How Is It Calculated Image

Welke verminderingen zijn er voorzien?

Er zijn verminderingen voor bescheiden woningen, huisoudens met ten minste twee kinderen ten laste, mensen met een handicap, beschermde gebouwen, sociale verhuurkantoren en voor sociale woningen.
 

BF PRI Exceptions Image