Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Voorwaarden voor de premie BE HOME

De premie BE HOME wordt toegekend aan houders van een zakelijk recht op een onroerend goed, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin zij gedomicilieerd zijn (artikel 35 – 38 van de ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming).

Opgelet: ga voor u uw aanvraag indient goed na of de premie niet reeds werd afgetrokken van uw onroerende voorheffing.

Hoe weet ik of ik recht heb op de premie?

Om recht te hebben op de premie moet u aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen op 1 januari van het lopende jaar:
  1. U bent de bestemmeling van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing voor desbetreffend onroerend goed;
  2. U vraagt de premie BE HOME aan binnen een termijn van 193 dagen vanaf de verzenddatum van het aanslagbiljet;
  3. U woont in het onroerend goed waarvoor u de premie aanvraagt;
  4. U bent houder van een “zakelijk recht” (in de ordonnantie gedefinieerd als volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker) op een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en u bent daar ook gedomicilieerd.

Gemeentelijke huisvestingspremie

De toekenning van de premie BE HOME geeft automatisch ook recht op de gemeentelijke huisvestingspremie, als deze door Brussel Fiscaliteit beheerd wordt.