Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Aanvraag tot vrijstelling

Selecteer de vrijstelling die u wilt aanvragen.

Als u reeds uw aanslagbiljet hebt ontvangen, dan hebt u 100 dagen vanaf de verzendingsdatum ervan om uw aanvraag tot vrijstelling in te dienen.

Opgelet: bij gebrek aan bewijsstukken blijft u de belasting verschuldigd. Gelieve de bewijsstukken binnen 1 maand over te maken.

Voor welke activiteit vraagt u een vrijstelling?

Onderwijsinstellingen

De vrijstelling heeft betrekking op onderwijsinstellingen georganiseerd of gesubsidieerd door de overheid (bv. scholen).

Religieuze plaats of vrijzinnig centrum

De vrijstelling heeft betrekking op gebouwen die dienen voor erediensten of die gebruikt worden door religieuze gemeenschappen waarvan de godsdienst door de Staat erkend is, of die dienen als een vrijzinnig centrum.

Activiteit van maatschappelijke hulpverlening of gezondheidszorg

De vrijstelling heeft betrekking op gebouwen die dienen voor ziekenhuizen, klinieken, poliklinieken, liefdadigheidsinstellingen en activiteiten van maatschappelijke hulpverlening en gezondheidszorg zonder winstoogmerk die worden bestuurd door personen gesubsidieerd of erkend door de overheid.

Cultuur of sport

De vrijstelling heeft betrekking op gebouwen die dienen voor culturele of sportactiviteiten zonder winstoogmerk, gesubsidieerd of erkend door de overheid.

Collectieve opvangplaats

De vrijstelling heeft betrekking op gebouwen die dienen voor openbare of privé-inrichtingen zonder winstoogmerk bestemd voor:
- de collectieve huisvesting van wezen, bejaarden, personen met een handicap of jongeren;
- kinderopvang middels een erkenning door het “Office de la Naissance et de l'Enfance” of “Kind en Gezin”.

Plenaire vergaderingen

De vrijstelling heeft betrekking op gebouwen waar regelmatig de plenaire vergaderingen van het Europees parlement, het federaal parlement (Kamer of Senaat), een gewestraad, een gemeenschapsraad, een raad van een gemeenschapscommissie, een provincieraad, een gemeenteraad, een raad voor maatschappelijk welzijn worden gehouden.