Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Belasting op de uitbating van taxidiensten of voertuigen met chauffeur

De belasting op vergunningen voor de uitbating van taxidiensten of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur is jaarlijks verschuldigd.

Meld u aan voor uw persoonlijke situatie!

BF POCA Teaser Image

Wie moet de belasting betalen?

Deze belasting valt ten laste van de houder van een vergunning voor de uitbating van taxidiensten of diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

BF PRI Who Pays Image

Hoeveel bedraagt deze belasting?

De belasting bedraagt:

  • 575,00 EUR per taxi

  • 682,00 EUR per voertuig voor verhuur met chauffeur

De belasting is jaarlijks verschuldigd. Ook als de vergunning in de loop van het jaar wordt verstrekt, is deze belasting ondeelbaar.

ETDE Permits Image

Hoe wordt de belasting berekend?

Voor de berekening van de belasting baseert Brussels Fiscaliteit zich op informatie aangeleverd door Brussel Mobiliteit.

Indien u denkt dat de aangeleverde informatie incorrect is, gelieve dan contact op te nemen met Brussel Mobiliteit om uw gegevens aan te passen.

BF PRI How Is It Calculated Image